ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIAC MARZEC

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Zwierzęta sprzed miliony lat”

 • Poszerzenie wiedzy na temat dinozaurów(poznawanie nazw wybranych gatunków: np.
 • Aktywne uczestnictwo dzieci w zajęciach
 • Przestrzeganie zasad kontraktu grupowego

 TEMAT KOMPLEKSOWY: „ Pogoda marcowa”

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku z nadchodzącą porą roku(wiosna)
 • Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych(wiatr, burza, deszcz, słońce)
 • Uświadomienie konieczności dobierania odpowiedniego stroju do pogody panującej na zewnątrz.

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Wiosna, ach to ty”

 • Prowadzenie obserwacji w grupowym „ogródku” skrzynki z cebulą, pietruszka.
 • Bogacenie słownictwa o nazwy narzędzi ogrodniczych  i prac w ogrodzie oraz nazw kwiatów.

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Wielkanoc tuż tuż”

 • Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji związanych z Wielkanocą.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Zachęcanie do kultywowania tradycji wielkanocnych.