Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc marzec

 

T.K. ULUBIONE ZABAWY

-rozwiązywanie zagadek podkreślających charakterystyczne cechy danych przedmiotów

-zachęcanie do podejmowania prób układania zagadek przez dzieci

-wdrażanie do wyrażania swoich myśli, uczuć, potrzeb i opinii.

T.K. SZUKAMY WIOSNY

-poznanie wyglądu i nazw ptaków wracających do Polski wiosną

-odróżnianie dobra od zła poprzez przykłady dobrego i złego postępowania bohaterów literackich

-rozwijanie percepcji słuchowej przez rozpoznawanie odtwarzania dźwięków

T.K. WIOSNA TUŻ, TUŻ…

-zapoznanie z pierwszymi oznakami wiosny

-rozwijanie poczucia rytmu dzieci oraz pamięci

-wdrażanie do ochrony środowiska

T.K. WIELKANOC TUŻ, TUŻ…

-poszerzanie wiadomości na temat świąt Wielkanocnych

-używanie zwrotów grzecznościowych podczas obcowania z rówieśnikami

-wyrażanie własnych przeżyć w pracach na temat dowolny