ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ TEMAT KOMPLEKSOWY: W GOSPODARSTWIE ZADANIA: • Poznanie różnych gatunków zwierząt żyjących na wsi, ich wyglądu, cech charakterystycznych oraz wydawanych przez nie odgłosów • Wzmocnienie aparatu artykulacyjnego i oddechowego poprzez ćwiczenia ortofoniczne oraz naśladowanie odgłosów zwierząt • Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi • Zachęcanie dzieci do współdziałania poprzez … Czytaj dalej

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec, wiersz i piosenka miesiąca

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE – marzec Temat kompleksowy: Bawimy się kolorami Zadania: Rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory i kolory tęczy (IV 2,12,18) Dostrzega, że ten sam kolor występuje w różnych przedmiotach, obiektach przyrodniczych (IV 12) Opowiada treść rysunków, tworząc kilkuzdaniowe wypowiedzi (IV2,5) Temat kompleksowy: Jak gra orkiestra? Zadania: Rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty (IV 7) Gra na … Czytaj dalej Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec, wiersz i piosenka miesiąca