Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne -IX 2021

T.K. JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM -zapoznanie dzieci z nową salą oraz nazwami kącików tematycznych -zapoznanie z kontraktem grupowym -rozwijanie umiejętności uważnego słuchania   T.K. DROGA DO PRZEDSZKOLA -zapoznanie dzieci z prawidłowym sposobem przechodzenia przez ulicę -wdrażanie do czynnego udziału w zajęciach oraz zabawach -wdrażanie do samodzielności   T.K. WSPÓLNE ZABAWY -rozwijanie sprawności rąk dziecka -wdrażanie do przestrzegania … Czytaj dalej Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne -IX 2021