Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na wrzesień

Temat kompleksowy: „Żegnajcie wakacje – mój przedszkolny świat” Dziecko wyraża swoje rozumienie świata zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego”. Dziecko respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób. Temat kompleksowy: „Oto ja-jaki jestem”  Dziecko przejawia poczucie własnej wartości jako osoby ,wyraża szacunek wobec innych. Dziecko dokonuje pomiaru długości przedmiotów. … Czytaj dalej Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na wrzesień

Wiersz i piosenka miesiąca

„Samodzielny przedszkolaczek”    – B. Szelągowska Chętnie chodzę do przedszkola! Tyle rzeczy zrobić umiem: Skaczę, biegam i rysuję… Wszystko przecież już rozumiem.   Nosek mam – nim wącham kwiatki. Usta mam, by pięknie śpiewać. Dzięki uszom wszystko słyszę! Dzięki mocom widzę drzewa!   Dzięki rękom wszystko robię. Dzięki nogom w piłkę gram. Świat poznaję dookoła, … Czytaj dalej Wiersz i piosenka miesiąca

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne w miesiącu wrzesień

TEMJAT KOMPLEKSOWY:  „W PRZEDSZKOLU” Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu. Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród).  TEMJAT KOMPLEKSOWY:   „ OTO JA” Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosuje w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia … Czytaj dalej Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne w miesiącu wrzesień

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne – wrzesień

T.K. ,,JA I MOJE PRZEDSZKOLE” – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania – wdrażanie do akceptowania zasady, że wszyscy mają równe prawa i obowiązki – wdrażanie do samodzielnego ubierania się i rozbierania T.K. ,, W ZOO” -poznanie zwierząt mieszkających w ZOO – rozwijanie mowy i myślenia podczas rozpoznawania zwierząt na ilustracjach – wdrażanie do czynnego wypoczynku na … Czytaj dalej Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne – wrzesień