Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc styczeń 2024

TEMAT KOMPLEKSOWY:  „ W KARNAWALE SAME BALE”

  • Poznanie tradycji związanych z okresem karnawałowym;
  • Wdrażanie do odpowiedniego zachowania się na balu, czerpanie radości ze wspólnej zabawy

 TEMAT KOMPLEKSOWY:   „TAK MIJA NAM CZAS”

  • Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: wczoraj ,dziś ,jutro ,rano ,wieczorem;
  • Wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania

 TEMAT KOMPLEKSOWY: „ZWIERZĘTA ZIMĄ”

  • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
  • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

TEMAT KOMPLEKSOWY: „KIM SĄ RODZICE MOICH RODZICÓW”

  • Dostrzeganie potrzeb i pragnień innych członków rodziny członków rodziny, okazywanie szacunku osobom starszym
  • Słuchanie i uczenie się wierszy i piosenek związanych z obchodami święta Babci i Dziadka. Przygotowywanie krótkich występów artystycznych dla zapraszanych gości z okazji ich święta- 19.01.2024