Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Mamy różne charaktery”

  • Utrwalanie nazw emocji; rozpoznawanie i podawanie nazw emocji własnych oraz innych osób; doskonalenie umiejętności pracy w grupie; rozwijanie empatii
  • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi

TEMAT KOMPLEKSOWY: „ Wiosna na wsi”

  • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt hodowlanych występującymi na wsi, wzbogacanie słownika czynnego dzieci o nazwy młodych osobników zwierząt hodowlanych, ćwiczenie narządów mowy poprzez naśladowanie głosów zwierząt,
  • Kształtowanie kompetencji językowych przez analizę głosek w słowach

 TEMAT KOMPLEKSOWY: „Dbamy o przyrodę”

  • wzbogacanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wyrabianie nawyku segregowania śmieci, rozwijanie twórczego myślenia i sprawności rąk.
  • Wdrażanie do udziału w różnych zabawach muzyczno- rytmicznych, ruchowych

 TEMAT KOMPLEKSOWY: „Polska moja ojczyzna”

  • Utrwalanie polskich symboli narodowych; kształtowanie poczucia przynależności narodowej; budzenie szacunku dla symboli narodowych