ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

TEMAT KOMPLEKSOWY: ZWIERZĘTA SPRZED MILIONÓW LAT

ZADANIA:

 • Rozbudzanie zainteresowań poznawczych; wzbogacanie wiadomości z zakresu prehistorii i wiedzy o dinozaurach.
 • Rozpoznawanie i nazywanie kształtów figur geometrycznych; dostrzeganie podobieństw i różnic w między figurami; wykazywanie się orientacją w przestrzeni oraz w schemacie własnego ciała; posługiwanie się liczebnikiem głównym i porządkowym.
 • Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji samego siebie, swojego ciała; poznawanie własnego ciała i odkrywanie własnych możliwości; nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą.

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: MARCOWA  POGODA

ZADANIA:

 • Wyrabianie umiejętności uważnego słuchania utworów instrumentalnych w wykonaniu muzyków Filharmonii Kameralnej w Łomży oraz właściwego zachowania się na koncertach; poznanie polskich tańców narodowych, pieśni i melodii regionalnych;
 • Zainteresowanie dzieci zjawiskami atmosferycznymi występującymi w przyrodzie wiosną; poznanie sposobów siania, sadzenia roślin oraz warunków potrzebnych do prawidłowego wzrostu;
 • Rozwijanie ciekawości i kreatywności dzieci poprzez samodzielne eksperymentowanie, doświadczanie; podejmowanie prób stawiania pytań i wniosków dotyczących doświadczenia /dlaczego kamień tonie? dlaczego piórko pływa/; rozwijanie umiejętności przeliczania, segregowania przedmiotów wg rodzaju.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WIOSNO, ACH TO TY?

ZADANIA:

 • Kultywowanie tradycji ludowych związanych z pierwszym dniem wiosny; rozumienie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym, zachodzącymi w nim zmianami; integrowanie społeczności przedszkolnej we wspólnym przeżywaniu i zabawie;
 • Ćwiczenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów za pomocą łączenia w pary, stosowanie określeń jest mniej, jest więcej, ,o jeden więcej, o jeden mniej; doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-4;
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat ptaków powracających do Polski na wiosnę; ćwiczenie analizatora wzrokowego i słuchowego; usprawnianie aparatu mowy na zgłoskach ćwir, kle, kum

TEMAT KOMPLEKSOWY: WIELKANOC

ZADANIA

 • Poznanie tradycji związanych z Wielkanocą: poszerzenie wiadomości dzieci na temat potraw przygotowywanych na stół wielkanocnych; śmigus –dyngus, prima aprilis;
 • Poznanie piosenek o tematyce świątecznej – rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego; ćwiczenie pamięci, analizy wzrokowo –słuchowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.

PIOSENKA – „Bociek” –autor nieznany, muz. M.Kaczurbina

1.Kle, kle boćku, kle, kle
Witaj nam bocianie
Łąka ci szykuje,
Łąka ci szykuje
Żabki na śniadanie
Łąka ci szykuje,
Łąka ci szykuje
Żabki na śniadanie

2.Kle, kle boćku kle, kle
Usiądź na stodole
Chłopcy ci zrobili,
Chłopcy ci zrobili
Gniazdo w starym kole
Chłopcy ci zrobili,
Chłopcy ci zrobili
Gniazdo w starym kole

3.Kle, kle boćku kle, kle
Witamy cię radzi
Gdy zza morza wracasz,
Gdy zza morza wracasz
Wiosnę nam prowadzisz
Gdy zza morza wracasz,
Gdy zza morza wracasz
Wiosnę nam prowadzisz

 

WIERSZ – „Szczypiorek” – Doroty Gellner

 

Włożyłam do ziemi cebulę
w zeszły wtorek,
teraz mam w doniczce
zielony szczypiorek.
Jeżeli przyjdziecie
do mnie mili goście,
to mnie o szczypiorek
zielony poproście.