Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne – wrzesień

T.K. ,,JA I MOJE PRZEDSZKOLE”

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania

– wdrażanie do akceptowania zasady, że wszyscy mają równe prawa i obowiązki

– wdrażanie do samodzielnego ubierania się i rozbierania

T.K. ,, W ZOO”

-poznanie zwierząt mieszkających w ZOO

– rozwijanie mowy i myślenia podczas rozpoznawania zwierząt na ilustracjach

wdrażanie do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu

T.K. ,,DROGA DO PRZEDSZKOLA”

– zapoznanie dzieci z uczestnikami ruchu drogowego

– rozwijanie poczucia rytmu dziecka

– wdrażanie do prawidłowego przechodzenia przez jezdnię i wyznaczonych miejscach wraz z rodzicami i nie tylko

T.K. ,,W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH’’

– zapoznanie z prawidłowym myciem rąk po skorzystaniu z toalety i przed jedzeniem

– wdrażanie do radzenia sobie z własnymi emocjami

– dbanie o czystość i estetykę miejsca pracy i zabawy