Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne w miesiącu wrzesień

TEMJAT KOMPLEKSOWY:  „W PRZEDSZKOLU”

  • Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
  • Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu.
  • Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród).

 TEMJAT KOMPLEKSOWY:   „ OTO JA”

  • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosuje w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
  • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała

TEMJAT KOMPLEKSOWY: „DROGA DO PRZEDSZKOLA”

  • poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po drogach.
  • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.

TEMJAT KOMPLEKSOWY: „JESIEN W SADZIE I W OGRODZIE”

  • Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody. Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem oraz sposobami wykorzystania warzyw i owoców.
  • Doskonalimy czynności samoobsługowe, usprawniamy technikę samodzielnego jedzenia, ubierania..