Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na wrzesień

Temat kompleksowy: „Żegnajcie wakacje – mój przedszkolny świat”

  • Dziecko wyraża swoje rozumienie świata zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego”.
  • Dziecko respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób.

Temat kompleksowy: „Oto ja-jaki jestem” 

  • Dziecko przejawia poczucie własnej wartości jako osoby ,wyraża szacunek wobec innych.
  • Dziecko dokonuje pomiaru długości przedmiotów.

Temat kompleksowy: „Moja droga do przedszkola

  • Dziecko posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi .
  • Dziecko obdarza uwagą inne dzieci i dorosłych.

Temat kompleksowy: „Jesień w sadzie i ogrodzie”

  • Dziecko posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych.
  • Dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym ,muzycznych ,naśladowczych.