ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

PLAN PRACY
WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE DZIECI 4 – LETNICH NA MIESIĄC LUTY

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

TEMAT KOMPLEKSOWY: TAJEMNICE KOSMOSU
ZADANIA:
• Rozwijanie zainteresowań tematyką kosmosu.
• Rozwijanie wyobraźni.
• Zapoznanie z wyglądem i nazwami planet w Układzie Słonecznym.
• Rozwijanie mowy.

TEMAT KOMPLEKSOWY: ZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
• Poszerzenie umiejętności dzieci w zakresie w zakresie radzenia sobie w sytuacjach gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
(Realizacja programu profilaktycznego pt. „Czyste powietrze wokół nas”).

TEMAT KOMPLEKSOWY: BAJKI, BAŚNIE I BAJECZKI
ZADANIA:
• Zapoznanie z treścią wybranych baśni i bajek.
• Rozwijanie mowy i percepcji słuchowej.
• Kształtowanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów.
• Rozwijanie umiejętności przeliczania w poznanym zakresie.

TEMAT KOMPLEKSOWY: W DZIECIĘCYM LABORATORIUM
ZADANIA:
• Rozwijanie zainteresowań badawczych.
• Rozwijanie umiejętności prowadzenia informacji.
• Zdobywanie informacji nt. pracy naukowca.