Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne w miesiącu maj

TEMAT KOMPLEKSOWY: „W świecie zwierząt”

  • Wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych, ich wyglądu, sposobu odżywiania i warunków klimatycznych w jakich żyją
  • rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmu kilkuelementowego;
  • wdrażanie do postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych;

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Pup, puk to ja sztuka”

  • rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów;
  • kształtowanie aktywnej postawy podczas zabaw i zajęć ruchowych.

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Moja mama i mój tata”

  • uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka; rozwijanie postawy szacunku i życzliwości wobec najbliższych;
  • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się na jego temat;
  • przygotowanie do uroczystości z okazji Święta Rodziny.

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Co w trawie piszczy”

  • zapoznanie z wyglądem i nazwami mieszkańców łąki, doskonalenie umiejętności analizy sylabowej;
  • uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, rozbudzenie wyobraźni.