ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE, WIERSZ I PIOSENKA MIESIĄCA

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: W przedszkolu

ZADANIA:

 • Wprowadzanie dzieci w życie przedszkola i grupy; dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu, budowanie przyjaznej atmosfer, integracja grupy;
 • Poznanie bohaterów opowiadań i zabaw którzy towarzyszyć będą dzieciom przez cały rok; zapoznanie dzieci z kontraktem grupowym- /wdrażanie dzieci do respektowania ustalonych norm i zachowań/;
 • Dzielenie się wrażeniami z minionych wakacji – nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi z użyciem poprawnych gramatycznie zdań;
 • Dostrzeganie powtarzalności rytmów i podejmowanie działań samodzielnego ich odtwarzania; ćwiczenie umiejętności stosowania określeń czasowych: najpierw, teraz, potem; utrwalenie nazw podstawowych kolorów.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Oto ja

ZADANIA:

 • Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania utworów i udzielania odpowiedzi dotyczących ich treści; nabywanie umiejętności wypowiadania się zdaniem na określony temat; poszerzanie wiedzy na temat zmysłów i emocji /zazdrość, smutek, radość, złość, strach/;
 • Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i twarzy; poznawanie i nazywanie części ciała u siebie i kolegi; kształtowanie umiejętności stosowania określeń przeciwstawnych : wyższy – niższy; krótkie- długie; proste- kręcone; białe- ciemne;
 • Rozumienie, że inni mają takie samo prawo do uczestnictwa w zabawach i korzystania z zabawek.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

ZADANIA:

 • Rozwijanie logicznego myślenia, poznanie wybranych znaków informacyjnych; poszerzanie wiedzy na temat pracy policjanta; rozumienie wieloznaczności słowa zebra;
 • Utrwalanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach; wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy; utrwalenie numeru alarmowego112
 • Posługiwanie się nazwami figur geometrycznych/koło, kwadrat, trójkąt/; rozwijanie doznań sensorycznych poprzez rozpoznawanie kształtów figur płaskich i przestrzennych po dotyku;
 • Nabywanie kulturalnych zachowań poprzez stosowanie zwrotów grzecznościowych;

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIEŃ W PARKU

ZADANIA

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią / zmiana barwy, usychanie i opadanie liści/
 • Rozpoznawanie i nazywanie niektórych drzew np. dąb, kasztanowiec, jarzębina i ich owoców;
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka

„Bo w przedszkolu”

sł. U.Piotrowska, muz. M. Melnicka  -Sypko

 1. Budzik rano woła mnie: -Dzyń, dzyń , nowy dzień!

Niecierpliwie tupie but: -Ruszać czas, tup, tup!

Ref. Bo w przedszkolu czeka nasza pani, już od progu z uśmiechem nas wita. Z nami śpiewa i z nami się bawi, i o wszystko ją można zapytać

 1. Do przedszkola , spiesz się spiesz, hau,hau,hau! – prosi pies. Kotek mruczy: – ja bym chciał z tobą iść, miau, miau .

Ref. Bo w przedszkolu czeka nasza pani…….

 

Wiersz 

 „Jesień u fryzjera”

autor Dorota Gellner

 

Przyszła jesień
do fryzjera:
– Proszę mną się zająć teraz!
Lato miało włosy złote,
ja na rude mam ochotę.

No, bo niech pan
spojrzy sam,
rudo tu i rudo tam…

Mówi fryzjer:
– Rzeczywiście!
Dookoła rude liście,
ruda trawa, rude krzaki,
chyba modny kolor taki.

Szczotka,
grzebień,
farby fura,
już gotowa jest fryzura.
Woła jesień: – W samą porę!
Płacę panu muchomorem!