PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE DZIECI 3 – LETNICH NA MIESIĄC MARZEC

PLAN PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE DZIECI 3 – LETNICH NA MIESIĄC MARZEC

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: W MARCU JAK W GARNCU

ZADANIA:

 • Rozumienie potrzeby dopasowania ubrania do pogody
 • Podawanie nazw zjawisk atmosferycznych: deszcz, śnieg, słonecznie, pochmurno
 • Prowadzenie kalendarza pogody

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: PORZĄDKI W OGRODZIE

ZADANIA:

 • Poznanie etapów wzrostu cebuli, rozumienie potrzeby nasłonecznienia i podlewania roślin
 • Zapoznanie z rodzajami wiosennych prac w ogrodzie
 • Samodzielne przyrządzanie kanapek, tworzenie własnych kompozycji z warzyw i innych składników

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: CZEKAMY NA WIOSNĘ

ZADANIA:

 • Poznawanie pierwszych oznak wiosny, dostrzeganie zjawisk zachodzących w przyrodzie wiosną
 • Rozwijanie mowy i pamięci poprzez naukę wiersza
 • Zapoznanie z wybranymi nazwami wiosennych kwiatów

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY!

ZADANIA:

 • Rozpoznawanie pierwszych oznak wiosny, dostrzeganie zjawisk zachodzących w przyrodzie wiosną
 • Zorganizowanie kącika przyrody
 • Wzbogacanie słownika dzieci o pojęcia: szczypiorek, natka