ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESTEM SAMODZIELNY

ZADANIA:

Kształtowanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych;

Dalsze kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych;

Przyzwyczajanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

Utrwalanie i przestrzeganie  podstawowych zasad zawartych w kontrakcie dobrego zachowania;

TEMAT KOMPLEKSOWY: W KRAINIE BAJEK

ZADANIA:

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich i poleceń nauczyciela;

Wyrabianie umiejętności właściwego zachowania się wobec obcych osób;

Rozróżnianie dobrych i złych zachowańpostaci z bajek i w codziennym życiu;

TEMAT KOMPLEKSOWY: ŻYJĘ ZDROWOI BEZPIECZNIE

ZADANIA:

Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  w ruchu drogowym oraz  podczas różnorodnych zabaw;

Nabywanie świadomości znaczenia higieny i zdrowego odżywiania dla zdrowia i poczucia bezpieczeństwa;

TEMAT KOMPLEKSOWY:ZIMĄ JEST WESOŁO !

ZADANIA:

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie zimy;

Bogacenie słownictwa dzieci;  wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie  w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

 

PIOSENKA – „JESTEM MAŁYM PRZEDSZKOLAKIEM”sł. , muz. Danuta Zawadzka

WIERSZ – „GIMNASTYKA” autor nieznany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jestem małym przedszkolakiem” – piosenka

Jestem małym przedszkolakiem,
Ale dużo już potrafię
Ja się uczę, gdy się bawię,
Bo w zabawie jest ciekawiej

Umiem biegać na paluszkach,
umiem stać na jednej nodze.
Umiem siebie narysować,
umiem jeść widelcem, nożem.

Jestem małym przedszkolakiem,
Ale dużo już potrafię
Ja się uczę, gdy się bawię,
Bo w zabawie jest ciekawiej

 

„Gimnastyka” – wiersz

Gimnastyka to zabawa,

ale także ważna sprawa,

bo to sposób jest jedyny,

żeby silnym być i zwinnym.

Skłony, skoki i przysiady

trzeba ćwiczyć – nie ma rady!

To dla zdrowia i urody

niezawodne są metody.