ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

TEMAT KOMPLEKSOWY: – ŚLADY NA SNIEGU

ZADANIA:

 • rozpoznawanie zwierząt zasypiających w okresie zimowym i ich śladów na śniegu
 • rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek
 • kształtowanie zdolności manualnych
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
 • rozwijanie aparatu mowy
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY:– TYDZIEŃ UŚMIECHU

ZADANIA:

 • utrwalenie wiadomości na temat podstawowej pielęgnacji zębów
 • zacieśnianie więzi rówieśniczych w grupie przedszkolnej
 • utrwalanie orientacji w schemacie ciała
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez rozróżnianie dźwięków głośnych i cichych
 • kształtowanie postaw empatycznych

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: – W KRAINIE ŚNIEGU I LODU

ZADANIA:

 • dowiadywanie się, jakie zwierzęta żyją na biegunie północnym i biegunie południowym
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego układania zdań i dzielenia ich na wyrazy
 • rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej, dzielenie wyrazów na sylaby, czytanie globalne
 • zapoznanie z właściwościami magnesu, poprzez zabawę badawczą
 • obserwowanie zjawisk fizyczno-przyrodniczych
 • wzbudzenie poczucia sprawczości

TEMAT KOMPLEKSOWY: – POZNAJEMY ZAWODY

ZADANIA:

 

 

 • zdobywanie informacji na temat ról, pełnionych przez różne osoby (zawody)
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowej
 • utrwalenie numerów alarmowych
 • utrwalenie wiedzy na temat pracy osób pełniących ważne funkcje
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowej
 • uwrażliwianie na charakter słuchanej muzyki i jego określanie
 • rozwijanie zdolności kulinarnych