ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ 2023

Temat kompleksowy: ,,ZIMA W LESIE”

Zadania:

 • Poznanie zwierząt leśnych: wiewiórka, sarna.
 • Poznanie roli leśniczego w dokarmianiu zwierząt.
 • Budzenie empatii na potrzeby innych w tym zwierząt.

Temat kompleksowy: ,,CZAS NA BAL”

 • Wywoływanie radosnej atmosfery w trakcie oczekiwania na bal karnawałowy
 • Wyrabianie umiejętności wyrażania siebie poprzez taniec, czerpanie radości ze wspólnych zabaw
 • Angażowanie dzieci do rozwijania pomysłowości i kreatywności podczas dekorowania sali na bal.

Zadania: „ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA”

 • Kształtowanie poczucia przywiązania do swojej rodziny
 • Okazywanie szacunku osobom starszym
 • Czerpanie radości z przygotowania i wręczenia upominków dla swoich Dziadków.

Temat kompleksowy: ,,MROŹNA ZIMA”

Zadania:

 • Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie a aktualnie panująca porą roku tj. zima.
 • Rozumienie konieczności zabezpieczenia się przed mrozem dla swojego zdrowia.
 • Kształtowanie umiejętności segregowania przedmiotów wg ich przeznaczenia.