ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE na styczeń 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

I. TEMAT KOMPLEKSOWY: Skąd wiem, że mija czas?
ZADANIA:
poznawanie zwyczajów związanych z witaniem nowego roku,nazywanie kolejno pór roku,
nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór i noc.
II.TEMAT KOMPLEKSOWY: Za jaką postać przebiorę się na bal?
ZADANIA:
uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6
rozwijanie koordynacji słuchowo–ruchowo–wzrokowej

III. TEMAT KOMPLEKSOWY: Za co kocham moje babcie i moich dziadków?
ZADANIA:
uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, wzbudzanie szacunku do osób starszych,
rozwijanie umiejętności klasyfikowania według podanego kryterium, rozwijanie logicznego myślenia.

IV. TEMAT KOMPLEKSOWY: Kto dokarmia zimą zwierzęta?
ZADANIA:
poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt; pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą.
rozwijanie mowy, poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce, poznawanie zawodu leśniczego
rozwijanie sprawności ruchowej,