ZAMIERZENIA WYCHOWAWZNO – DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE DZIECI 4-LETNICH NA MIESIĄC STYCZEŃ 2023r

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Temat kompleksowy: ,,Nowy Rok”

Zadania:

  • Kształtowanie umiejętności dostrzegania powtarzalności układów i następstw czasu, zapoznanie ze stałymi następstwami pór roku, utrwalanie wiedzy nt kolejności pór roku i ich charakterystycznych cech
  • Rozwijanie wyobraźni i pamięci dzieci

Temat kompleksowy: ,,Bale w karnawale”

Zadania:

  • Kultywowanie zwyczaju organizowania karnawałowych balów, integrowanie dzieci podczas wspólnych zabaw i tańców, wyrabianie umiejętności odtwarzania rytmu za pomocą prostych elementów ruchu, stwarzanie radosnego i pogodnego nastroju

Temat kompleksowy: ,,Święto Babci i Dziadka”

Zadania:

  • Wzmacnianie więzi rodzinnych, kształtowanie umiejętności orientowania się w stosunkach w rodzinie, rozbudzanie szacunku do członków najbliższej rodziny
  • Wyzwalanie radości z możliwości przygotowania upominków dla najbliższych osób, kształtowanie umiejętności wykonywania poleceń wg instrukcji N.

 

Temat kompleksowy: ,,Sporty zimowe”

Zadania:

  • Rozbudzanie zainteresowań różnymi dyscyplinami sportów zimowych oraz zasad sportowego zachowania
  • Utrwalenie znajomości figur geometrycznych , rozwijanie doświadczeń w zakresie odczytywania symboli obrazkowych
Wiersz

 

Karnawał

D. Gellner

Już Karnawał włożył maskę,
Drzwi otworzył z hukiem z trzaskiem!
Wpadł jak wicher do pokoju.
W czym?
W karnawałowym stroju!
-Cześć!
Przybiegłem w odwiedziny!
Mam wstążeczki i cekiny,
Nut wesołych dwie kieszenie
I do tańca ZAPROSZENIE!

Piosenka

 

,Jestem złotą rybką”

 

I. Jestem złotą rybką dla babci i dziadka

Spełniam ich życzenia , bo to sprawa łatwa.

Ref: Na, na, na , na

na, na ,na, na,na

spełniam ich życzenia

bo to sprawa łatwa

II. Dam im gwiazdke z nieba na małym obrazku.

Zrobię czary mary by nabrała blasku.

Ref: Na, na, na , na

na, na ,na, na,na

Zrobię czary mary

by nabrała blasku.

III. Potem ich zabiorę na spacer do lasu.

Bo na nudę ze mną nigdy nie ma czasu.

Ref: Na, na, na , na

na, na ,na, na,na

Bo na nudę ze mną

nigdy nie ma czasu.