Zadania wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc styczeń 2023 r.

TEMAT KOMPLEKSOWY:  WITAMY NOWY ROK

ZADANIA:

 • Poznawanie zwyczajów i tradycji związanych z Nowym Rokiem.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku; zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, chłód.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo; troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.

TEMAT KOMPLEKSOWY: BAWIMY SIĘ NA BALU

ZADANIA:

 • Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu.
 • Posługiwanie się nazwami strojów balowych.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania zbiorów oraz liczenia.
 • Udział dzieci w ozdabianiu sali kolorowymi, nadmuchanymi balonami oraz serpentynami.

TEMAT KOMPLEKSOWY: MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK

ZADANIA:

 • Nazywanie członków rodziny.
 • Rozwijanie uczucia szacunku i przywiązania dla babci i dziadka.
 • Czerpanie radości z samodzielnie przygotowanych upominków.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej m. in. do rodziny i grupy rówieśniczej; wzmacnianie więzi uczuciowych z rodziną.

TEMAT KOMPLEKSOWY:  ZIMOWE ZABAWY

ZADANIA:

 • Rozwijanie tężyzny fizycznej, kształtowanie sprawności manualnej.
 • Umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, doskonalenie aparatu mowy.
 • Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie.

TEMAT KOMPLEKSOWY:  DOKARMIAMY PTAKI

ZADANIA:

 • Poznawanie nazw ptaków przylatujących do karmnika: sikorki, wróble, gile, jemiołuszki.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami; rozbudzanie ciekawości poznawczej światem przyrody, a zwłaszcza światem zwierzęcym.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.