Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień

PLAN PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE DZIECI  5 – LETNICH

NA M- C: GRUDZIEŃ

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

TEMAT KOMPLEKSOWY: – LISTY DO MIKOŁAJA

ZADANIA:

 • Zapoznanie z postacią Mikołaja i tradycją obdarowywania prezentami.
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
 • TEMAT KOMPLEKSOWY: – ZAPRASZAMY NA TEATRZYK

  ZADANIA:

  • Wzbogacanie słownictwa o pojęcia związane z teatrem.
  • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doświadczeń.
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i płynności ruchów ciała.

  TEMAT KOMPLEKSOWY: – ŚLADY NA SNIEGU

  ZADANIA:

  • Utrwalanie wiedzy na temat zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
  • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego.

  TEMAT KOMPLEKSOWY: – ŚWIĄTECZNE DRZEWKO

  ZADANIA:

  • Wdrażanie dzieci do pomagania w pracach domowych.
  • Kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.
  • Utrwalenie wiadomości o urządzeniach elektrycznych, wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.