Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

TEMAT KOMPLEKSOWY: – POLSKA, TO NASZA OJCZYZNA

ZADANIA:

 • Wyrabianie zrozumienia, co to znaczy być Polakiem i znaczenia symboli narodowych: godło, flaga, hymn.
 • Zapoznanie z krokiem podstawowym i figurami „Krakowiaka”.
 • Wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek  oraz wierszy.
 • Budzenie uczucia miłości do ojczyzny i dumy, z powodu bycia Polakami.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty; rozwijanie słownika czynnego o pojęcie „drzewo genealogiczne”.TEMAT KOMPLEKSOWY:- JESIENNA POGODA

  ZADANIA:

  • Poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu ziemi, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc.
  • Rozwijanie słuchu fonematycznego; rozwijanie kompetencji językowychpoprzez analizę i syntezę głosek w słowachdotyczących jesienniej pogody.
  • Kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych.
  • Utrwalenie wiadomości o jesieni.TEMAT KOMPLEKSOWY:- CZWORONOŻNI PRZYJACIELE I PLUSZAKI

   ZADANIA:

   • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego – układanie historii na zadany temat i rozwiązywanie zagadek.
   • Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami.
   • Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt domowych.
   • Rozwijanie kreatywnego myślenia, poprzez swobodne wypowiedzi na dany temat.
   • Aktywne włączanie w przygotowanie i uatrakcyjnianie wspólnego świętowania Dnia Misia Pluszowego.

  TEMAT KOMPLEKSOWY:- DESZCZ

  ZADANIA:

  • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego
  • Zachęcanie do stosowania różnych technik plastycznych
  • Wdrażanie do ubierania się stosownie do pogody
  • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej