ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

TEMAT KOMPLEKSOWY:   JEST CHŁODNO I DESZCZOWO

ZADANIA:

  • Dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni.
  • Rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESTEM POLAKIEM

ZADANIA: 

  • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
  • Rozbudzanie zainteresowania swoim krajem
  • Dalsze poznawanie i utrwalanie zasad grzecznego zachowania się wobec innych

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: POZNAJEMY  KOTKA

ZADANIA:

  • Poznawanie zwierząt z najbliższego otoczenia dziecka
  • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt domowych

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: PRZYGOTOWANIA ZWIERZĄT DO ZIMY  (tematyka realizowana przez dwa tygodnie)

ZADANIA:

  • Poznanie nazw oraz wyglądu jeża, wiewiórki i niedźwiedzia.
  • Poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy.