ZAMIERENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE – LISTOPAD

T.K. DESZCZOWA POGODA

-dostrzeganie w krajobrazie zmian związanych z wartościami estetycznymi charakterystycznymi dla pory roku              (jesień)

-rozwiązywanie „zadań” rozwijających umiejętności matematyczne

-przestrzeganie podczas spacerów zasad pieszego ruchu drogowego

 T.K. MAŁA I DUŻA OJCZYZNA

-zapoznanie z symbolami narodowymi Polski

-wzbogacanie zasobu słownictwa w związku z rozszerzającym się zakresem kontaktów z otoczeniem

-zapoznanie ze słowami i melodią hymnu Polski

 T.K. PTAKI PRZED ZIMĄ

-poznanie nazw ptaków które przylatują i odlatują z naszego kraju

-wdrażanie do uważnego słuchania  poleceń nauczyciela

-dbałość o czystość rąk po wykonaniu pracy plastycznej

 T.K. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

-poznanie sposobów przygotowania ludzi i zwierząt do zimy

-przyswojenie przekonania i konieczności jedzenia pokarmów niezbędnych dla zdrowia

-pozyskanie wiedzy, jak należy dbać o zwierzęta i ptaki zimą

 T.K. W ŚWIECIE WYOBRAŹNI

-rozwijanie wyobraźni dziecka i jego myślenia oraz ciekawości poznawczej świata

-dostrzegania dobra i zła

-tworzenie obrazów zgodnie ze skojarzeniami