Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na wrzesień 2022

TEMJAT KOMPLEKSOWY: „ MOJE PRZEDSZKOLE”

 • Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia, zawarcie kodeksu przedszkolaka
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy  na placu zabaw

TEMAT KOMPLEKSOWY: „JA I TY TO MY”

 • Rozpoznawanie zapisu swojego imienia orz imion swoich kolegów -czytanie globalne
 • Wzbudzenie zainteresowań zawodem fotografa:; zapoznanie się z litera A
 • Integracja grupy przez wspólne zabawy ruchowe; odczuwanie przynależności do grupy
 • Wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem treści opowiadań

TEMAT KOMPLEKSOWY: „LECĄ LIŚCIE KOLOROWE”

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawanie pór roku, po charakterystycznych zmianach zachodzących w przyrodzie.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbioru
 • Zapoznanie się z literą O, ćwiczenie słuchu fonematycznego.

TEMAT KOMPLEKSOWY: „BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA”

 • Poznawanie zasad ruchu drogowego. Kształtowanie orientacji przestrzennej poprzez określanie prawej i lewej strony.
 • Wzbudzanie szacunku do pracy ludzi, wykonujących zawody: policjanta, strażaka i służby zdrowia.
 • Zaznajomienie z numerami alarmowymi potrzebnymi w razie zagrożenia. Uświadomienie dzieciom, że ruch , sport jest ważny aby być zdrowym