Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień 2022r

Temat kompleksowy: ,,Poznajmy się, W przedszkolu”

Zadania:

 • Integracja grupy.
 • Rozbudzanie w dzieciach poczucia przynależności do grupy, społeczności przedszkolnej.
 • Wdrażanie do zgodne współżycia w grupie w oparciu o przestrzeganie panujących w niej zasadach.
 • Stwarzanie miłej i bezpiecznej atmosfery.

Temat kompleksowy: ,,Droga do przedszkola”

Zadania:

 • Poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze.
 • Rozumienie niektórych znaków umownych tj. światło zielone, czerwone, przejście dla pieszych.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

Temat kompleksowy: ,,Przedszkolaki czyścioszki”

Zadania:

 • Doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
 • Wdrażanie do samodzielności.
 • Uświadamianie o potrzebie utrzymywania higieny dla zdrowia.

Temat kompleksowy: ,,Poznajemy owoce”

Zadania:

 • Poznanie z nazwami, wyglądem i smakiem wybranych owoców rosnących jesienią w sadzie.
 • Uświadamianie o potrzebie spożywania owoców dla dobrego zdrowia.