ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE – WRZESIEŃ 2022

T.K. MOJE WSPOMNIENIA Z WAKACJI

-wypowiedzi dzieci na temat przeżytych wakacji

-rozwijanie mowy, myślenia, pamięci

-wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi kolegów

T.K. JA I MOJE PRZEDSZKOLE

-ustalenie kontraktu grupowego

-wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat

-poznanie reguł obowiązujących podczas korzystania z kącików tematycznych

T.K. KOLOROWE ZNAKI

-zapoznanie z miejscami przeznaczonymi do przechodzenia przez jezdnię

-odwzorowywanie zbiorów za pomocą liczmanów

-wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas cięcia nożyczkami

 T.K. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

-promowanie zdrowego stylu życia

-wdrażanie do dbania o higienę jamy ustnej i rąk

-rozwijanie sprawności rąk dziecka

 

T.K. JESIEŃ W LESIE

-zapoznanie z gatunkami grzybów: pieczarka, borowik, muchomor

-doskonalenie różnych form ruchu przy muzyce

-wdrażanie do wyrabiania zdolności skupienia uwagi i koncentracji