Organem prowadzącym jest Miasto Łomża, nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaskie Kuratorium Oświaty - Delegatura w Łomży, dyrektorem jest mgr Maryla Łysiak. 

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16.30 
Usytuowane w piętrowym budynku z dobrymi warunkami lokalowymi. Posiada 9 słonecznych sal do zabaw dla dzieci. Sale bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt, meble, kąciki zainteresowań zabezpieczają aktualne potrzeby dzieci. Dwie sale dla starszych wychowanków wyposażone są w komputery przystosowane dla dzieci z programami edukacyjnymi. Także w dwóch salach przeznaczonych dla pięcio- i sześciolatków znajdują się tablice interaktywne. Walorem placówki jest duży, zielony ogród, który sprzyja wyzwalaniu wielokierunkowej aktywności dzieci. Celem przedszkola jest harmonijna i wielokierunkowa praca nad:
•  dostarczaniem dzieciom wiedzy i umiejętności umożliwiających naukę na następnym etapie kształcenia
•  stwarzaniem optymalnych warunków do rozwoju dziecka rozważnego, pewnego siebie, wrażliwego na wartości    estetyczne, humanitarne  i społeczne
•  zapewnieniem dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków edukacji i zabawy
•  wspieraniem rodziców w wychowaniu szczęśliwego dziecka

Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z "Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego"  wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356) oraz  Programem wychowania przedszkolnego  Kocham przedszkole  Mirosławy Anny Pleskot, i Agnieszki Staszewskiej – Mieszek  (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; Warszawa, 2016)

Dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju umożliwiamy realizację zajęć dodatkowych,:
• religię
• język angielski
• rytmikę
• zajęcia logopedyczne
• zajęcia z psychologiem
• audycje muzyczne
• spotkania teatralne
• szachy
• zajęcia z robotyki i programowania
• zajęcia taneczne (zumba)
• zajęcia sportowe ogólnorozwojowe

Oferujemy różne formy kontaktu z otoczeniem:
•  zajęcia otwarte
•  występy przedszkolaków poza placówką
•  festyny z udziałem społeczności lokalnej
•  wycieczki i spacery
•  uroczystości dla rodziców i rodzin
•  tablica " Z życia przedszkola"

W placówce funkcjonuje 9 grup.
Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych 21 nauczycieli.  Budują oni interesujące sytuacje dydaktyczne i wychowawcze. Biorą udział w spotkaniach metodycznych, kursach i studiach podyplomowych. Organizują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.
Personel pomocniczy przygotowuje posiłki, wykonuje prace porządkowe, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie przedszkola.

Placówka prowadzi żywienie dzieci zgodnie z wymogami Sanepidu, z uwzględnieniem dzieci alergicznych. Kuchnia zapewnia posiłki o trzech stałych porach:
•  śniadanie 8.30 -9.00
•  obiad 11.30 - 12.00
•  podwieczorek 14.30 - 15.00

Dzień aktywności dziecka:
•  6.30 - 8.30 - schodzenie się dzieci, aktywność indywidualna, zróżnicowana, podejmowana z inicjatywy dzieci
•  8.30 - 9.00 - ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, śniadanie
•  9.00 - 11.30 - aktywność zbiorowa organizowana przez nauczycielkę w celu wspomagania rozwoju dzieci w     sferze ruchowej,     muzycznej, plastycznej, poznawczej, językowej, matematycznej w sali lub w ogrodzie.     Zabawy ruchowe, spacery, wycieczki
•  11.30 - 12.00 - zabiegi higieniczne, obiad, profilaktyka stomatologiczna
•  12.00 - 14.00 - aktywność indywidualna, grupowa o charakterze stymulująco-kompensacyjnym. Zajęcia     dodatkowe.
•  14.30 - 15.00 - podwieczorek
•  14.30 - 16.30 - indywidualna aktywność zróżnicowana podejmowana z inicjatywy dzieci. Prace porządkowe.             Rozchodzenie się dzieci

Po obiedzie we wszystkich grupach prowadzone są zajęcia wyciszające, a w grupie 3 - latk ów dzieci korzystają ze sjesty poobiedniej z możliwością snu. Sjesta poobiednia to nie tradycyjne leżakowanie. Jeśli dziecko nie ma ochoty na spanie, to nie śpi, przegląda wtedy książeczki, słucha opowiadań i odpoczywa.

Każdy dzień w naszym przedszkolu jest dniem otwartym :
•  możemy się poznać
•  można zwiedzić przedszkole
•  udzielamy wszelkich informacji

 

Powrót na górę strony